Diwrnod casglu biniau

Bin calendar icon

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Rhowch eich bocsys allan erbyn 7.30 a.m. ar y diwrnod casglu arferol.  Rydym yn casglu gwastraff bwyd a deunydd ailgylchu bob wythnos.  Bydd y biniau ar olwynion a'r sachau porffor yn cael eu casglu bob 3 wythnos.

Ni fydd y lorïau'n troi nôl i gasglu unrhyw focsys/sachau/biniau sydd heb eu rhoi allan mewn pryd.  Os bydd hyn yn digwydd, ewch â'ch bocsys a'ch sbwriel nôl tan y diwrnod casglu nesaf.  Neu gallwch fynd â deunydd ailgylchu i'r safle ailgylchu cymunedol agosaf neu ganolfan ailgylchu a gwastraff o'r cartref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu