1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ailgylchu eitemau mawr

Casgliad gwastraff swmpus Powys

Os oes angen cael gwared ar bethau mawr arnoch chi fel celfi neu offer trydanol (gwastraff swmpus) gallwn ni eu casglu i chi. Gofynnwch am gasgliad gwastraff swmpus yma. 

Canolfannau Ailgylchu

Os allwch chi gludo pethau mawr o'r cartref eich hun, gallwch chi fynd â nhw i ganolfan ailgylchu a gwastraff y cartref lleol.

Cynlluniau Ailddefnyddio

Gwasanaeth Glanhau Powys 

Mae Gwasanaeth Glanhau Powys yn gweithio ochr yn ochr â'r tîm Atal a lleddfu digartrefedd ym Mhowys. Maen nhw'n chwilio am eitemau cartref diangen y gellir eu hailgylchu (ond rhaid eu bod yn lân ac yn gweithio). Maen nhw am roddi'r rhain i bobl ym Mhowys sy'n fregus neu'n ddifreintiedig.

Rydym yn eu casglu am ddim.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01597 827500 neu anfonwch e-bost i cleaning@powys.gov.uk

Cynllun casglu dodrefn Phoenix

Elusen gofrestredig ddielw yw Phoenix. Maen nhw'n casglu celfi a roddwyd, nwyddau cartref ac eitemau trydanol gan y cyhoedd. Wedyn maen nhw'n eu glanhau a'u didoli cyn eu rhoi i drigolion Powys y mae angen celfi rhad arnynt.

Bydd Phoenix yn casglu am ddim, ewch i wefan Phoenix am fwy o wybodaeth.

Beth am gael gwared â fe am ddim trwy wefannau ar-lein am ddim megis Freegle?

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu