SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Helpwch ni i gadw Powys yn lân

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon

Diffiniad o 'dipio anghyfreithlon' yw 'gadael unrhyw wastraff yn anghyfreithlon ar dir sydd heb drwydded i'w dderbyn'. Rhowch wybod am achosion o dipio anghyfreithlon yma.

Rhoi gwybod am broblem sbwriel

Fe wnawn gadw mannau cyhoeddus dan ein gofal ni'n glir o sbwriel. Fe wnawn glirio sbwriel ar dir dan ein gofal ni, megis ffyrdd a phalmentydd a pharciau cyhoeddus.

Pecyn codi sbwriel

Yn ôl canllawiau'r llywodraeth i ohirio gweithgareddau grŵp, ni fyddwn yn rhoi benthyg y pecynnau casglu sbwriel am y tro. Dewch nôl i'r dudalen i weld pryd fyddant ar gael.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu