Delio ag Argyfyngau - Llifogydd

Image of a flood sign

 

Cyswlltch i ni:
Ymholiadau Cyffredinol 01597 827460 neu 0345 6027030
Am faterion Priffyrdd, ffoniwch 01597 827465 neu 0345 6027035
Y tu allan i'r oriau hyn (argyfyngau'n unig) ffoniwch ni ar 01597 825275 neu 0845 0544847

 

Bagiau tywod

Perchennog yr eiddo sy'n bennaf gyfrifol am warchod eiddo rhag llifogydd. Ar adegau o lifogydd mawr, bydd y staff Priffyrdd yn ceisio dosbarthu bagiau tywod i eiddo sydd mewn perygl mwyaf. Fodd bynnag, ni fydd hyn bob amser yn bosibl oherwydd lefel y galw neu dywydd drwg.

Llifogydd: Tudalennau Glas

Cyfeirlyfr o gynnyrch a gwasanaethau llifogydd mewn eiddo yw'r Tudalennau Glas

Fforwm Llifogydd Cenedlaethol

Elusen yw'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i helpu unigolion sydd wedi dioddef llifogydd a chanllawiau ar ddeddfwriaethau ar lifogydd.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Grant i helpu gyda chostau hanfodol ar ôl argyfwng, neu os ydych wedi cael trychineb fel llifogydd neu dân yn eich cartref yw Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Pibellau'n byrstio

Os yw llif yn cael ei achosi gan bibell dŵr yn torri neu ddŵr yn gollwng o garthffos, cysylltwch gydag enw'r cwmni dŵr perthnasol ar gyfer eich ardal chi:

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu