SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ein polisiau a gweithdrefnau

Polisïau a gweithdrefnau i gynnal busnes y cyngor: Cyfansoddiad y cyngor.

Polisïau a gweithdrefnau i gyflwyno ein gwasanaethau: Er enghraifft, y Siarter i Gwsmeriaid a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol..

Polisïau a gweithdrefnau ar recriwtio a chyflogi staff: Er enghraifft, gwybodaeth ar gyflogaeth, swyddi gwag presennol, Polisi Recriwtio, Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Polisi Adnoddau Dynol, Polisi Iechyd a Diogelwch.

Gwasanaethau Cwsmer: Er enghraifft, y Polisi Gwasanaethau Cwsmer a'r polisi Cwynion..

Polisïau rheoli cofnodion a data personol: Er enghraifft, y Polisi Gwarchod Data a'r Polisi Rheoli Cofnodion..

Cyfundrefnau a pholisïau codi tâl: Er enghraifft Ffioedd a thaliadau trwyddedu,Building Control chargesPridiannau Tir Lleol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu