SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhestrau a chofrestrau

Gall y rhain fod ar gael i'w harchwilio'n unig.

Cofrestrau cyhoeddus a chofrestrau a gynhelir fel cofnodion cyhoeddus: Er enghraifft, y Gofrestr Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau, Cofrestr Etholwyr, Cofrestr Eiddo, Trwyddedau a Thrwyddedau Eiddo Clwb, Cofrestr o Yrwyr Cerbydau Hacni.

Cofrestrau asedau a chofrestr asedau gwybodaeth: Er enghraifft, y Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol.

Cofrestr o ddiddordebau ariannol a diddordebau eraill cynghorwyr: Cofrestr o Ddiddordebau Aelodau yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000 [Adran 81].

Cofrestr o roddion a lletygarwch: Ar gyfer swyddogion y cyngor ar lefel cyfarwyddwyr cynorthwyol ac uwch

Priffyrdd, trwyddedu, cynllunio, tir comin, llwybrau troed ac ati: Er enghraifft, Mapiau Diffiniol, Cofrestr o Briffyrdd sydd wedi'u Mabwysiadu, Cofrestr o Geisiadau Cynllunio, Cofrestr Tir Comin.

Cofrestr etholwyr: Y Gofrestr Etholwyr a gwybodaeth am y Gofrestr a lle gellir ei harchwilio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu