SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y gwasanaethau a gynigiwn

Gellir dod o hyd i holl Wasanaethau'r Cyngor ar y  yma.

Cyfrifoldebau rheoleiddio a thrwyddedu: Er enghraifft, trwyddedu cerbydau hacni, trwyddedu achub cerbydau, trwyddedu adloniant, trwyddedu gwirodydd.

Gwasanaethau ar gyfer busnesau lleol: Er enghraifft, gwasanaethau a chyngor i fusnesau, cyngor ar eiddo a chyfleoedd busnes.

Gwasanaethau i gyrff eraill: Er enghraifft, grwpiau ieuenctid a gweithgareddau clwb.

Gwasanaethau i aelodau'r cyhoedd: Gellir dod o hyd i fanylion am holl Wasanaethau'r Cyngor ar y yma.

Unrhyw ffioedd y gellir eu codi am wasanaethau: Er enghraifft, ffioedd a thaliadau Trwyddedu, taliadau Rheoli Adeiladu, Pridiannau Tir Lleol.

Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr i'r ardal: Er enghraifft, gwybodaeth ar hamdden, amgueddfeydd, llyfrgelloedd a chasgliadau archif.

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyrau: Mae taflenni a chyhoeddiadau amrywiol y cyngor ar gael yn swyddfeydd y cyngor, canolfannau ardal, llyfrgelloedd ac ati.

Cyngor a chyfarwyddyd: Er enghraifft, cyngor ar ddyledion a budd-daliadau, cyngor i ddefnyddwyr, tai fforddiadwy.

Datganiadau i'r wasg: Datganiadau i'r wasg.

Gwybodaeth etholiadol: Er enghraifft, canlyniadau etholiadol, etholiadau sydd i ddod a gweithdrefnau pleidleisio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu