Gweld fy nghyfrif Treth y Cyngor

 

Person using laptop for Council TaxDarllenwch a lawrlwythwch eich Bil Treth y Cyngor ar-lein a mwy!

 

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer 'Fy Nghyfrif' ar wefan Powys ac wedi diweddaru eich proffil gyda'ch enw llawn, eich cyfeiriad a'ch cyfeirnod Treth y Cyngor, byddwch nawr yn gallu gweld gwybodaeth lawn am eich cyfrif Treth y Cyngor ar-lein, gan gynnwys:

 • Crynodeb o'r Cyfrif
 • Darllenwch a lawrlwythwch eich bil treth y cyngor am unrhyw flwyddyn
 • Swm y taliad nesaf a'r dyddiad y mae'n ddyledus
 • Dull o dalu
 • Yr holl daliadau y gwnaethoch mewn unrhyw flwyddyn
 • Manylion o'r ffioedd yn y bil
 • Eich cynllun rhandaliadau
 • Darllen a lawrlwytho Rhybuddion Adennill

Os oes gennych fwy nag un eiddo, gallwch ychwanegu rhagor o gyfeirnodau treth y cyngor i'ch proffil Fy Nghyfrif.

Sut i fynd i Gyfleuster Treth y Cyngor ar-lein

 1. Mewngofnodwch neu gofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif yma:  https://cy.powys.gov.uk/logiomewn
 2. Yn Fy Nghyfrif, cliciwch ar y botwm 'Golygu Proffil'
 3. Llenwch eich enw, cyfeiriad a chyfeirnod(au) Treth y Cyngor
 4. Sgroliwch i lawr i'r gwaelod a chlicio ar botwm 'Cyflwyno'
 5. Y tro nesaf y byddwch yn clicio ar Fy Nghyfrif, byddwch yn gweld crynodeb byr o'ch Treth Cyngor a botwm ar gyfer 'Darllen Cyfrif Llawn'.

 

Dim ond y cyntaf yw hwn mewn cyfres o gyfleusterau Treth y Cyngor ar-lein newydd sbon.

Newidd :  Sefydlu neu ddiwygio Debydau Uniongyrchol ar-lein

 

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif nawr

Oes gennych chi gyfrif ar wefan yn barod?  Mewngofnodwch i Fy Nghyfrif yma

(Gwnewch yn siŵr eich bod wedi mewnbynnu eich enw, cyfeiriad a chyfeirnod treth y cyngor yn eich proffil.)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu