Digartref yn Fwriadol

Efallai y byddwn yn penderfynu eich bod wedi gwneud eich hun yn ddigartref yn fwriadol

Byddwn yn edrych ar yr hyn a achosodd ichi ddod yn ddigartref a byddwn yn ystyried y canlynol:

  1. Beth wnaethoch chi neu beth wnaethoch chi fethu ei wneud?
  2. A arweiniodd hyn at golli eich llety?
  3. A oedd y llety ar gael ar gyfer eich galwedigaeth ac a fyddai wedi bod yn rhesymol ichi aros yno?
  4. Trwy wneud rhywbeth neu fethu â gwneud rhywbeth a arweiniodd at ichi ddod yn ddigartref, a oeddech yn ymddwyn yn onest ac oeddech chi yn wirioneddol ddim yn gwybod y byddai eich gweithredoedd yn arwain at ddod yn ddigartref?

Gallwch ddarllen mwy am ein Rhybudd o Gymhwyso'r Prawf Dod yn Ddigartref yn Fwriadol yma [375KB] .

Os penderfynwn eich bod wedi gwneud eich hun yn fwriadol ddigartref, gallai'r amser a weithiwn i'ch cynorthwyo gael ei gyfyngu.

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu