1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Gwneud cais am Fathodyn Glas

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn drefn genedlaethol sy'n rhoi consesiwn parcio i bobl gydag anawsterau cerdded difrifol, p'un ai os ydyn nhw'n yrwyr neu'n deithwyr.  Mae'n helpu pobl sydd â bathodynnau i arwain bywydau normal trwy ei wneud yn haws i fynd allan o gwmpas y lle.

Os yw eich bathodyn yn dod i ben, bydd angen i chi ail-ymgeisio.  Gallwch ail-ymgeisio hyd at chwe wythnos cyn y bydd eich bathodyn presennol yn dod i ben.

Ni fydd ymgeiswyr yn cael ad-daliad am unrhyw gostau sydd ynghlwm â chael tystiolaeth i gefnogi eu cais.

Gwirio i weld os ydych chi'n gymwys Gwiriad Cymhwysedd Bathodyn Glas

 

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu