1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Gofyn am fudd-daliadau

Angen help gyda budd-daliadau a materion ariannol?

 • Help gyda gwneud cais am fudd-daliadau
 • Archwiliad budd-daliadau manwl
 • Help gyda hawlio budd-daliadau newydd neu gynnydd mewn budd-daliadau
 • Help gyda hawliadau ôl-ddyddio

Dod i wybod mwy

 

Gwneud cais am Fudd-daliadau

 • Budd-daliadau tai
 • Gostyngiadau yn nhreth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim a grantiau dillad ysgol

Dod i wybod mwy

Angen siarad â rhywun? Gofynnwch i ni roi galwad yn ôl i chi Holi am fudd-daliadau - Gofyn i ni eich galw chi

 

Cymorth gyda:

 • Materion arian
 • Popeth digidol ac ar-lein
 • Cyngor ar fudd-daliadau
 • Hawlio budd-dal tai
 • Gostyngiad treth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim
 • Taliadau tai yn ôl disgresiwn

 

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

 

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal y sesiynau taro heibio bellach, ond gallwch ddod i siarad â ni yn un o'n sesiynau apwyntiad:

 • Neuadd Maldwyn
 • Y Gwalia
 • Neuadd Bryncheiniog
 • Llyfrgell Tref-y-Clawdd
 • Llyfrgell Rhaeadr Gwy
 • Canolfan Byd Gwaith y Drenewydd
 • Ystradgynlais
 • Canolfan Byd Gwaith y Trallwng

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad

Contacts for:

 • Phone: 01597 827462 (all areas)
 • North Powys email: montawards@powys.gov.uk / Address: Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
 • South Powys email: breconawards@powys.gov.uk /  Address: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
 • Mid Powys email: radnorawards@powys.gov.uk / Address: The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu