Gofyn am fudd-daliadau

Angen help gyda budd-daliadau a materion ariannol?

 • Help gyda gwneud cais am fudd-daliadau
 • Archwiliad budd-daliadau manwl
 • Help gyda hawlio budd-daliadau newydd neu gynnydd mewn budd-daliadau
 • Help gyda hawliadau ôl-ddyddio

Dod i wybod mwy

 

Gwneud cais am Fudd-daliadau

 • Budd-daliadau tai
 • Gostyngiadau yn nhreth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim a grantiau dillad ysgol

Dod i wybod mwy

Angen siarad â rhywun? Gofynnwch i ni roi galwad yn ôl i chi Holi am fudd-daliadau - Gofyn i ni eich galw chi

 

Cymorth gyda:

 • Materion arian
 • Popeth digidol ac ar-lein
 • Cyngor ar fudd-daliadau
 • Hawlio budd-dal tai
 • Gostyngiad treth y cyngor
 • Prydau ysgol am ddim
 • Taliadau tai yn ôl disgresiwn

 

Mae pob trafodaeth yn gyfrinachol

 

Yn anffodus, nid ydym yn cynnal y sesiynau taro heibio bellach, ond gallwch ddod i siarad â ni yn un o'n sesiynau apwyntiad:

 • Neuadd Maldwyn
 • Y Gwalia
 • Neuadd Bryncheiniog
 • Llyfrgell Tref-y-Clawdd
 • Llyfrgell Rhaeadr Gwy
 • Canolfan Byd Gwaith y Drenewydd
 • Ystradgynlais
 • Canolfan Byd Gwaith y Trallwng

Ffoniwch 01597 827462 i drefnu apwyntiad

Contacts for:

 • Phone: 01597 827462 (all areas)
 • North Powys email: montawards@powys.gov.uk / Address: Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS
 • South Powys email: breconawards@powys.gov.uk /  Address: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR
 • Mid Powys email: radnorawards@powys.gov.uk / Address: The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

You can ask us to call you.

We have face to face appointments available at our offices in Brecon, Llandrindod Wells, Welshpool and Ystradgynlais. To make an appointment please call us

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu