SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cael help gyda cham-drin domestig

Mae gan bawb yr hawl i fyw bywyd heb ofn, heb gael eu bygwth na'u cam-drin, yn arbennig o fewn eu cartrefi eu hunain.  Mae'n bwysig bod y rhai sy'n cael eu cam-drin neu'n dioddef trais yn y cartref yn cael eu cefnogi i wneud eu penderfyniadau eu hunain.

Os ydych chi'n credu eich bod chi mewn perygl dybryd, ffoniwch 999.

SAFLE GADAEL

 

Byw Heb Ofn - 0808 80 10 800

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu