Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltwch â Ni

Gallwch roi gwybod am argyfwng y tu allan i oriau, gan gynnwys atgyweirio tai, ar ein gwefan Llesiant Delta www.llesiantdelta.org.uk 
Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl fel y gall cynghorwyr weithredu ar eich argyfwng heb unrhyw oedi. 
Dim ond os bydd angen y byddwn yn cysylltu â chi, a hynny er mwyn sicrhau y gellir cyfeirio adnoddau i rywle arall i helpu cwsmeriaid eraill sydd angen cymorth brys.

Yn ystod oriau gwaith:

Os ydych chi'n gwybod enw'r person neu'r adran, ffoniwch y prif rif ffôn ar 01597 826000.

Am ymholiadau cyffredinol ffoniwch 01597 827460.

Mewn amgylchiadau eithriadol, pan fydd ein swyddfeydd ar gau Cysylltwch â ni tu allan i oriau gwaith

 

Erbyn hyn, bydd trigolion sy'n fyddar ac â nam ar y lleferydd yn gallu cysylltu â'r cyngor trwy wasanaeth Relay UK.

Anfon e-bost atom yma

Trwy lythyr:

Cyngor Sir Powys
Neuadd y Sir
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Lle i ddod o hyd i ni:

Cysylltu tu allan i oriau gwaith

Dim ond mewn amgylchiadau eithafol y dylech ddefnyddio'r rhif ffôn hwn.

CYMORTH

Un rhif ffôn i oedolion am wybodaeth a chymorth.

Drws Ffrynt Powys

Un rhif ffôn i blant a theuluoedd am wybodaeth a chymorth.

Taro heibio / Wyneb yn Wyneb

Mannau Gwasanaethau Cwsmer

Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion

Gallwch gyflwyno unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am unrhyw rai o'n gwasanaethau (ac eithrio gwasanaethau cymdeithasol) yma

Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion Gwasanaethau Cymdeithasol

Gallwch gyflwyno unrhyw sylwadau, canmoliaeth neu gwynion sydd gennych am ein hadran Gwasanaethau cymdeithasol yma

Polisi Cwynion

Gweld ein Polisi Cwynion yma

Cysylltu â Gwasanaethau

Dod o hyd i'r holl fanylion cyswllt ar gyfer pob maes gwasanaeth o fewn y Cyngor yma

Sut rydym yn defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn annog pobl i'n dilyn ac yn cyhoeddi gwybodaeth am ein gwaith sydd o ddiddordeb i'n dilynwyr yn ein barn ni.

Siarter Cwsmeriaid

Mae'r Siarter Cwsmeriaid yn nodi pa safon o wasanaeth y gallwch ei ddisgwyl.

Dod o hyd i gynghorydd

Darganfod pwy yw eich cynghorydd lleol ynghyd â'u manylion cyswllt yma

Prisiau galwadau

Gallwch weld y wybodaeth am daliadau galwadau yma

Ymgynghoriadau ym Mhowys

Gweld ein hymgynghoriadau presennol neu flaenorol yma