1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: A-Y Ailgylchu - Ddim yn siŵr ym mha focs i roi eich gwastraff o'r tŷ?
Darllen mwy

Gostyngiadau Elusennol

Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA)

Canran y GostyngiadPwy sy'n GymwysSut i Hawlio
Elusennau lleol - dim terfyn GA80% yn Orfodol/ Hyd at 20% yn DdewisolEiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau lleol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais [16KB]
Elusennau cenedlaethol - dim terfyn GA80% yn OrfodolEiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau cenedlaethol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais [16KB]
Clybiau chwaraeon amaturaidd cymunedol - Dim terfyn GA80% yn OrfodolEiddo a gofrestrir gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Llenwch ffurflen gais [16KB]
Neuaddau Pentref - dim terfyn GAHyd at 100%Y rhan fwyaf o Glybiau Chwaraeon - dim terfyn GA Llenwch ffurflen gais [16KB]
Most Sports Clubs - no RV limitHyd at 100%Eiddo a feddiannir gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau neu fudiadau eraill a ddefnyddir ar gyfer hamdden/lles cymdeithasol nad ydynt er gwneud elw ac ati. Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 

Contacts

  • Phone: Council Tax / Business rates team on 01597 827463 (between the hours of 9:00 am and 4:00 pm only)
  • Email: revenues@powys.gov.uk
  • Write to us at: Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG
  • Type=articles;Articleid=4856;Title=Report Council Tax Fraud here;CallToAction=no;


Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu