Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Gostyngiadau Elusennol

Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA)

Canran y GostyngiadPwy sy'n GymwysSut i Hawlio
Elusennau lleol - dim terfyn GA80% yn Orfodol/ Hyd at 20% yn DdewisolEiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau lleol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais [16KB]
Elusennau cenedlaethol - dim terfyn GA80% yn OrfodolEiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau cenedlaethol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau. Llenwch ffurflen gais [16KB]
Clybiau chwaraeon amaturaidd cymunedol - Dim terfyn GA80% yn OrfodolEiddo a gofrestrir gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Llenwch ffurflen gais [16KB]
Neuaddau Pentref - dim terfyn GAHyd at 100%Y rhan fwyaf o Glybiau Chwaraeon - dim terfyn GA Llenwch ffurflen gais [16KB]
Most Sports Clubs - no RV limitHyd at 100%Eiddo a feddiannir gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau neu fudiadau eraill a ddefnyddir ar gyfer hamdden/lles cymdeithasol nad ydynt er gwneud elw ac ati. Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 

 

Contacts

  • Phone: 01597 827463 (office opening hours 9am - 4pm Mon - Fri)

    Please note that from 23rd March the council tax/ business rates & awards service will only be taking calls between the hours of 9am till 1pm. We aim to have a full complement of staff during these hours to help improve call response times.
  • Email: revenues@powys.gov.uk
  • Write to us at: Powys County Hall, Spa Road East, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5LG


Feedback about a page here

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu