Rhyddhad Elusennau, Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC) a Sefydliadau Di-elw

Dyma fanylion isod y gostyngiadau ar drethi busnes sydd ar gael i elusennau cofrestredig, clybiau chwaraeon amatur cymunedol a sefydliadau nid-er-elw. 

Darllenwch y ddogfen fframwaith am fwy o wybodaeth [277KB]

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA): Elusennau lleol - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Canran y Gostyngiad: 80% yn Orfodol/ Hyd at 20% yn Ddewisol
 • Pwy sy'n Gymwys: Eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau lleol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau
 • Sut i Hawlio:  Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol: Elusennau cenedlaethol - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Canran y Gostyngiad: 80% yn Orfodol
 • Pwy sy'n Gymwys: Eiddo a ddefnyddir ar gyfer dibenion elusennol gan fudiadau cenedlaethol a gofrestrir gyda'r Comisiwn Elusennau.
 • Sut i Hawlio:  Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol: Clybiau chwaraeon amaturaidd cymunedol - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Canran y Gostyngiad: 80% yn Orfodol
 • Pwy sy'n Gymwys: Eiddo a gofrestrir gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
 • Sut i Hawlio:  Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol: Neuaddau Pentref - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Canran y Gostyngiad: Hyd at 100%
 • Pwy sy'n Gymwys: Y rhan fwyaf o Glybiau Chwaraeon - dim terfyn Gwerth Ardretho
 • Sut i Hawlio:  Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol: Neuaddau Pentref - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Canran y Gostyngiad: Hyd at 100%
 • Pwy sy'n Gymwys: Y rhan fwyaf o Glybiau Chwaraeon - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Sut i Hawlio:  Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol: Y rhan fwyaf o glybiau chwaraeon - dim terfyn Gwerth Ardrethol
 • Canran y Gostyngiad: Hyd at 100%
 • Pwy sy'n Gymwys: Eiddo a feddiannir gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau neu fudiadau eraill a ddefnyddir ar gyfer hamdden/lles cymdeithasol nad ydynt er gwneud elw ac ati.
 • Sut i Hawlio:  Llenwch ffurflen gais [16KB]

 

 

Cysylltiadau

 • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

  Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
   
 • E-bost: revenues@powys.gov.uk
 • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu