Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Porth Cynaliadwyedd Cadwyn Gyflenwi

Gwybodaeth Porth Cadwyn Gyflenwi

Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi Gwybodaeth i Gyflenwyr

Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Mae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi gosod mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur wrth wraidd ei Gynllun Corfforaethol Tecach Cryfach Gwyrddach newydd gan ddatgan argyfwng Hinsawdd yn 2020, ac argyfwng natur a bioamrywiaeth yn 2022.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi)

Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Mae'r porth ar-lein wedi'i gynllunio i gefnogi darparwyr gofal cymdeithasol ym Mhowys gyda'u cynlluniau cynaliadwyedd a lleihau carbon. Ein nod yw creu cadwyn gyflenwi gyda gwybodaeth a sgil credadwy ynghylch datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi)

Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi

Croeso i Borth Cynaliadwyedd Cadwyn Gyflenwi Cyngor Sir Powys - mae'r porth wedi'i gynllunio i helpu i gefnogi datgarboneiddio eich sefydliad.

Dechrau’r Holiadur (Ewch i Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi)

Gwybodaeth i Gyflenwyr

Mae'r dudalen Gwybodaeth i Gyflenwyr wedi'i chynllunio i ddarparu adnoddau Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth, Caffael a Gofal Cymdeithasol ychwanegol i helpu i uwchsgilio a datgarboneiddio eich sefydliad.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwybodaeth i Gyflenwyr)
Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Mae Cabinet Cyngor Sir Powys wedi gosod mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur wrth wraidd ei Gynllun Corfforaethol Tecach Cryfach Gwyrddach newydd gan ddatgan argyfwng Hinsawdd yn 2020, ac argyfwng natur a bioamrywiaeth yn 2022.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cefndir i'r Porth Cadwyn Gyflenwi)
Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi

Mae'r porth ar-lein wedi'i gynllunio i gefnogi darparwyr gofal cymdeithasol ym Mhowys gyda'u cynlluniau cynaliadwyedd a lleihau carbon. Ein nod yw creu cadwyn gyflenwi gyda gwybodaeth a sgil credadwy ynghylch datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Cyflwyniad i'r Porth Cadwyn Gyflenwi)
Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi

Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi

Croeso i Borth Cynaliadwyedd Cadwyn Gyflenwi Cyngor Sir Powys - mae'r porth wedi'i gynllunio i helpu i gefnogi datgarboneiddio eich sefydliad.

Dechrau’r Holiadur (Ewch i Holiadur Porth Cynaliadwyedd y Gadwyn Gyflenwi)
Gwybodaeth i Gyflenwyr Gwybodaeth i Gyflenwyr

Gwybodaeth i Gyflenwyr

Mae'r dudalen Gwybodaeth i Gyflenwyr wedi'i chynllunio i ddarparu adnoddau Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth, Caffael a Gofal Cymdeithasol ychwanegol i helpu i uwchsgilio a datgarboneiddio eich sefydliad.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwybodaeth i Gyflenwyr)