gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Beth sy'n gallu ac yn methu mynd i'ch blwch coch - Plastig, Caniau a Chartonau

Plastic and Cans

Dyma'r hyn y cewch chi ei roi yn y blwch coch a'r hyn na chewch chi ei roi ynddo.

Cofiwch ni fyddwn yn casglu'ch ailgylchu os ydych wedi rhoi'r pethau anghywir yn eich blychau.

Ie os gwelwch yn dda

 • Caniau bwyd a diod glân
 • Ffoil alwminiwm
 • Poteli plastig glân (wedi'u rinsio, gwasgu a'r caeadau wedi'u tynnu ymaith)
 • Capiau a chaeadau poteli plastig
 • Capiau poteli metel a chaeadau jariau
 • Caniau erosol o'r gegin ac ystafell ymolchi
 • Blychau bwyd plastig glân
 • Potiau a blychau glân
 • Cartonau glân

Na dim diolch

 • Polystyren
 • Caeadau potiau iogwrt
 • Haenen lynu *
 • Pecynnau creision *
 • Eitemau trydanol *
 • Eitemau plastig mawr *
 • Tuniau paent a chaniau olew *
 • Potiau planhigion *
 • Bagiau a deunyddiau lapio plastig *
 • Papur swigod *
 • Deunyddiau cymysg - eitemau plastig *
 • Pecynnau swigod tabledi *

* Gellir mynd â'r eitemau hyn i'ch canolfan leol ailgylchu gwastraff o'r cartref

Yn aml, gellir ailgylchu ffilm blastig, fel bagiau siopa, bagiau llysiau a bwyd, haen lynu, deunydd lapio cylchgronau ac ati yn eich archfarchnad leol. Cofiwch fynd â nhw gyda chi y tro nesaf y byddwch yn mynd i siopa.

 

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.