Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Beth sy'n gallu ac yn methu mynd i'ch blwch coch - plastig a chaniau

Dyma'r hyn y cewch chi ei roi yn y blwch coch a'r hyn na chewch chi ei roi ynddo.

 

Cofiwch ni fyddwn yn casglu'ch ailgylchu os ydych wedi rhoi'r pethau anghywir yn eich blychau.

 

YdwNac ydw
Caniau bwyd a diod glânFfilm blastig - Pam nad ydym yn casglu ffilm blastig mwyach
Poteli plastig glân (wedi'u rinsio, eu
gwasgu, a heb y caead)

Bagiau plastig a deunydd

Topiau a chaead poteli plastigPolystyren
Topiau poteli metel a chaead jariauPacedi creision
Erosolau gwagEitemau trydanol
Hambyrddau bwyd plas-tig glânEitemau plastig mawr
Potiau a thybiau glânTuniau paent
Ffoil alwminiwmCaniau olew
 Cloriau potiau iogwrt
 Bagiau Plastig
 Haenen lynu
 Amlap swigod
 Bagiau llysiau a bwydydd eraill (bagiau bwyd wedi'i rewi a phecynnau bwyd)
 Unrhyw eitemau plastig meddal
 ddeunydd cymysg
 Pecynnau tabledi
 

Amlap cylchgronau

 Silindrau nwy

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.

 

Website accessibility checker icon  Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu