Beth sy'n gallu ac yn methu mynd i'ch blwch coch - plastig a chaniau

Dyma'r hyn y cewch chi ei roi yn y blwch coch a'r hyn na chewch chi ei roi ynddo.

 

Cofiwch ni fyddwn yn casglu'ch ailgylchu os ydych wedi rhoi'r pethau anghywir yn eich blychau.

 

Beth sy'n gallu mynd i'r blwch ailgylchu coch

Beth sydd ddim yn gallu mynd i'r blwch ailgylchu coch
Caniau bwyd a diod glânFfilm blastig - Pam nad ydym yn casglu ffilm blastig mwyach
Poteli plastig glân (wedi'u rinsio, eu
gwasgu, a heb y caead)

Bagiau plastig a deunydd

Topiau a chaead poteli plastigPolystyren
Topiau poteli metel a chaead jariauPacedi creision
Erosolau gwagEitemau trydanol
Hambyrddau bwyd plas-tig glânEitemau plastig mawr
Potiau a thybiau glânTuniau paent
Ffoil alwminiwmCaniau olew
 Cloriau potiau iogwrt
 Bagiau Plastig
 Haenen lynu
 Amlap swigod
 Bagiau llysiau a bwydydd eraill (bagiau bwyd wedi'i rewi a phecynnau bwyd)
 Unrhyw eitemau plastig meddal
 ddeunydd cymysg
 Pecynnau tabledi
 

Amlap cylchgronau

 Silindrau nwy
 Blychau Bwyd Tetra Pak

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.

 

Website accessibility checker icon  Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu