gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Partneriaeth Flaengar Powys

Ein 7 prif flaenoriaeth

  • Mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw, tlodi a'r argyfwng tai
  • Mynd i'r afael â'r argyfwng yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth
  • Sicrhau'r cychwyn gorau posibl mewn bywyd ar gyfer pobl ifanc
  • Datblygu trefi a phentrefi ffyniannus
  • Cefnogi pobl sy'n agored i niwed
  • Cymunedau Cysylltiedig
  • Rhedeg Cyngor Agored a Democrataidd