gwelededd ddewislen symudol Toggle

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Cwestiynau Cyffredin

Trosolwg

Mae'r rheolau ynghylch rhentu cartref yng Nghymru'n newid.

Bydd y ddeddf newydd mewn perthynas â Rhentu Cartrefi'n ei wneud yn symlach ac yn rhwyddach i rentu cartref, ac yn cynnig mwy o ddiogelwch i denantiaid ac i landlordiaid.

O 1af Rhagfyr 2022, bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru'n rhentu eiddo allan.

Bydd y ddeddf newydd yn egluro'n well yr hyn y mae'n rhaid ichi ei wneud a pheidio â'i wneud wrth fyw yn y cartref.

Yn y ddogfen hon, y landlord yw Cyngor Sir Powys.

Rydym wedi llunio'r ddogfen hon, sy'n hawdd ei darllen, gyda Chwestiynau Cyffredin a fydd efallai'n berthnasol i'r newidiadau hyn.

  1. A fydd y ddeddf newydd yn effeithio arnaf i?
  2. Pa newidiadau fydd yn digwydd?
  3. Beth yw Contract Meddiannaeth?
  4. A fydd unrhyw newidiadau eraill?
  5. A fydd hyn yn costio arian i mi neu'n effeithio ar fy rhent?
  6. Beth ddylwn ei wneud nesaf?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, croeso ichi ffonio'r Un Rhif Tai ar 01597 827464 neu e-bostio housing@powys.gov.uk