Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Cwestiynau Cyffredin

A fydd unrhyw newidiadau eraill?

Bydd, bydd rhai newidiadau pwysig eraill megis:

Sicrhau fod y cartref yn addas i rywun fyw ynddo

Sy'n golygu bod yn rhaid i Gyngor Sir Powys sicrhau fod eich cartref yn addas i rywun fyw ynddo trwy:

  • Osod larymau mwg
  • Gosod synwyryddion carbon monocsid
  • Gofalu fod eich trydan yn ddiogel

Os bydd y Llys yn penderfynu nad yw'ch cartref yn addas ichi fyw ynddo, nid oes rhaid ichi dalu rhent yn ystod y cyfnod hwnnw.

Rhybudd i adael

Mae'n rhaid i Gyngor Sir Powys roi rhybudd ichi os ydym yn dymuno ichi adael yr eiddo. 

Bydd y rhybudd yn un ysgrifenedig sy'n eich hysbysu am yr hyn y dylech ei wneud, ac erbyn pryd. 

Nid yw'n bosibl gofyn ichi adael os ydych wedi cwyno fod eich cartref mewn cyflwr drwg. 

Deiliaid Contract ar y Cyd

Gallwch ofyn i ychwanegu rhywun i'ch contract os ydych am fyw gyda'r unigolyn dan sylw.

Nid oes rhaid ichi gychwyn contract newydd i wneud hyn.

Trosglwyddo eich cartref i rywun arall (Ddim yn berthnasol i ymgeiswyr digartref)

Gallwch drosglwyddo eich cartref i bobl eraill, er mwyn iddyn nhw allu parhau i fyw ynddo.   

Bellach, gallwch drosglwyddo eich cartref dwywaith - yn dibynnu ar yr amgylchiadau.