Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Rhent a Thaliadau Gwasanaeth - Cwestiynau ac Atebion

Pam mae'r Cyngor wedi codi'r rhent ar gyfer 2024-2025?

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau i'r Cyngor i helpu adeiladu cartrefi newydd ac i ategu rhaglen genedlaethol Safonau Ansawdd Tai Cymru.

Er hynny, nid ydym yn derbyn unrhyw gymhorthdal gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau dydd i ddydd ar gyfer ein tenantiaid. Mae'n rhaid talu am bopeth a wnawn yn ddyddiol, megis atgyweiriadau a gosod cartrefi, allan o'r rhent a dderbynnir gennych chi. Er hynny, mae costau'n cynyddu bob blwyddyn, er enghraifft mae costau deunyddiau adeiladu'n cynyddu drwy'r amser.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid cynyddu'r rhent hefyd er mwyn talu'r costau ychwanegol hyn. 

Mae'r rhent hefyd yn helpu talu costau benthyg ar gyfer gwelliannau mawr, megis ystafelloedd ymolchi, ceginau a ffenestri newydd.