gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Sut i Ymgeisio

Levelling up logo CYM
UK Government Levelling Up logo
Mae proses ymgeisio un cam. 

 

Sylwer - yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a fydd yn dod i law yn ystod yr alwad gyntaf agored, gallai'r alwad hon agor yn gynt na'r hyn a nodir uchod.  Os bydd hyn yn digwydd, bydd y wefan yn cael ei diweddaru yn unol â hyn a bydd datganiad i'r wasg yn cael ei gyhoeddi, fel sy'n briodol. 

  • Dylid anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin Powys drwy e-bost i ukspf@powys.gov.uk erbyn y dyddiad cau. 
  • Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch cais i'r e-bost ukspf@powys.gov.uk
  • Bydd ceisiadau rhanbarthol yn cael eu hystyried; cysylltwch â'r tîm drwy e-bostio ukspf@powys.gov.uk i drafod gofynion.
  • Dewch o hyd i ynghlwm y sleidiau cyflwyno fel yr addawyd.  Bydd y rhain hefyd ar gael ar y gwefannau ar gyfer Growing Mid Wales, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys drwy'r dolenni canlynol  
  • Gallwch gael gwybodaeth bellach ar wefan Cronfa Ffyniant Gyffredin Canolbarth Cymru

Bydd cyfleoedd yn y dyfodol yn cael eu rhannu ar y wefan hon, drwy ddatganiad i'r wasg a thrwy ein rhestr bostio.  Cysylltwch â Thîm Cyflenwi Lleol Powys drwy e-bostio ukspf@powys.gov.uk, os ydych yn dymuno cael eich ychwanegu at ein rhestr bostio.