1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Rhoi gwybod am gam-drin plant

Os rydych yn cael eich niweidio neu gam-drin, neu os ydych chi'n pryderu am rywun arall, cofiwch roi gwybod i rywun.  Os byddwch yn rhoi gwybod am bryder ac yna mae'n ymddangos nad oes unrhyw beth wedi digwydd ni fyddwch mewn trwbl os oeddech chi'n meddwl bod yna berygl go iawn.

Rhoi gwybod am gam-drin

Os rydych yn gweld neu'n clywed rhywun yn cael eu niweidio neu eu cam-drin, neu os oes rhywun wedi dweud wrthych eu bod yn cael eu niweidio neu eu cam-drin:

Mewn argyfwng, peidiwch ag aros - ffoniwch 999.

  • Mynnwch help meddygol os ydynt wedi cael eu brifo
  • Ffoniwch yr heddlu os ydych yn tybio bod yna drosedd wedi'i chyflawni
  • Gwrandewch a chysuro'r dioddefwr
  • Cadwch unrhyw dystiolaeth (bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi am hyn)
  • Peidiwch â rhoi pwysau ar yr unigolyn i roi gwybodaeth am yr hyn sydd wedi digwydd

I roi gwybod am unrhyw bryderon, ffoniwch ni :

01597 827666 (oriau swyddfa)

0845 054 4847 (oriau eraill)

Gall staff proffesiynol ddefnyddio ein ffurflen atgyfeirio aml-asiantaeth

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu