Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cyfarpar ac Addasiadau yn eich Cartref

Gwybodaeth Therapi Galwedigaethol

Offer yn y Cartref Sut i gael offer Addasiadau yn y Cartref Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu?

Offer yn y Cartref

Ydych chi yn cael trafferth gyda thasgau dyddiol fel gwisgo neu ymolchi? Byddwch yn ddiogel ac yn annibynnol yn eich cartref gydag offer a gwasanaethau sy'n gwneud eich bywyd yn haws.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Offer yn y Cartref )

Sut i gael offer

Darganfod pa offer fyddai'n gwneud eich bywyd yn haws. Os yw eich anghenion yn fwy cymhleth, gallwn gael sgwrs a gofyn rhai cwestiynau am eich bywyd o ddydd i ddydd er mwyn darganfod pa offer byddai'n helpu.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut i gael offer)

Addasiadau yn y Cartref

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant i wneud newidiadau i'r eiddo os oes angen mwy nag offer arnoch i ddiwallu eich anghenion fel cawodydd mynediad gwastad, lifftiau grisiau a mynediadau â ramp.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Addasiadau yn y Cartref )

Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu?

Bydd Therapydd Galwedigaethol yn ymweld â chi i asesu eich anghenion ac yn cytuno ar gynllun gweithredu gyda chi. Gall y Therapydd Galwedigaethol argymell mân addasiadau neu addasiadau mawr i'ch cartref.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu?)
Offer yn y Cartref Offer yn y Cartref

Offer yn y Cartref

Ydych chi yn cael trafferth gyda thasgau dyddiol fel gwisgo neu ymolchi? Byddwch yn ddiogel ac yn annibynnol yn eich cartref gydag offer a gwasanaethau sy'n gwneud eich bywyd yn haws.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Offer yn y Cartref )
Sut i gael offer Sut i gael offer

Sut i gael offer

Darganfod pa offer fyddai'n gwneud eich bywyd yn haws. Os yw eich anghenion yn fwy cymhleth, gallwn gael sgwrs a gofyn rhai cwestiynau am eich bywyd o ddydd i ddydd er mwyn darganfod pa offer byddai'n helpu.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Sut i gael offer)
Addasiadau yn y Cartref Addasiadau yn y Cartref

Addasiadau yn y Cartref

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Grant i wneud newidiadau i'r eiddo os oes angen mwy nag offer arnoch i ddiwallu eich anghenion fel cawodydd mynediad gwastad, lifftiau grisiau a mynediadau â ramp.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Addasiadau yn y Cartref )
Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu? Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu?

Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu?

Bydd Therapydd Galwedigaethol yn ymweld â chi i asesu eich anghenion ac yn cytuno ar gynllun gweithredu gyda chi. Gall y Therapydd Galwedigaethol argymell mân addasiadau neu addasiadau mawr i'ch cartref.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth mae asesiad ar gyfer addasiadau neu offer yn ei olygu?)