Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Cychwyn Busnes

Cyflwyniad

Fel rhan o'u hymrwymiad parhaus i ddatblygu economaidd a chefnogi busnesau mae Cyngor Sir Powys yn darparu Grant Dechrau Busnes Powys sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

Nod yr ymyriad grant yw cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol a chefnogi busnesau ar bob cam o'u datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu ac arloesi, gan gynnwys trwy rwydweithiau lleol.

Nod y Gronfa Dechrau Busnes yw rhoi cefnogaeth i greu busnesau newydd yn y sir, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi, sydd o ganlyniad, yn gwella'r economi leol.

Cynllun grant busnes fydd y Gronfa, fydd yn cynnwys cymorth tuag at brosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol (heb gynnwys costau rhedeg parhaus), lle mae swyddi newydd yn cael eu creu a/neu eu diogelu oherwydd y cymorth ariannol.