Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Cychwyn Busnes

Ar gyfer beth y gallwch ddefnyddio'r grant

Bydd y grant yn berthnasol i wariant cyfalaf a/neu refeniw o fewn prosiect cymeradwy a gall gynnwys:

Gwariant cyfalaf:

 • Prynu offer newydd neu ail law, ee offer, peiriannau, offer arbenigol, ac ati. Sylwch y gallai offer gynnwys eitemau fel tryciau efo fforch godi, telehandlers, peiriannau cloddio, ac ati. Nid yw cerbydau cyffredinol fel faniau a cheir yn gymwys.** gweler y nodyn isod ynglŷn â phrynu eitemau ail law
 • Prynu a gosod offer i greu neu wella gofod masnachu awyr agored, e.e., llochesi, gazebos, ac ati. Sylwch y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r caniatâd perthnasol os yw'n briodol, h.y. caniatâd cynllunio, trwyddedau, ac ati.
 • Caledwedd TG a Thelathrebu os yw'n gysylltiedig yn uniongyrchol â chyflawni'r prosiect

Gwariant refeniw arbenigol:

 • Hyfforddiant arbenigol / technegol (ddim o reidrwydd wedi'i achredu)
 • Comisiynu / Gosod Peiriannau
 • Meddalwedd arbenigol
 • Cynhyrchu gwefannau, e-fasnach/ siopau ar-lein, apiau, ac ati.
 • Rhaid cynhyrchu gwefannau a datblygiadau e-fasnach sy'n gysylltiedig â'r grant yn ddwyieithog
 • Deunyddiau Hyrwyddo a Marchnata fel rhan o gynllun marchnata llawn (a asesir fesul achos)
 • Rhaid cynhyrchu pob deunydd marchnata a hyrwyddo yn ddwyieithog
 • Ymgynghorwyr Arbenigol (a asesir fesul achos)
 • Tystysgrif Sicrwydd Ansawdd (a asesir fesul achos)
 • Taliadau sy'n gysylltiedig â danfon unrhyw offer cyfalaf