Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Casglu gwastraff ailgylchu o'r ardd

Image of a green garden waste bin

1 Mawrth 2024

Image of a green garden waste bin
Mae'r casgliadau gwastraff ailgylchu o'r ardd 2024 wedi dechrau.

Os nad ydych wedi adnewyddu eich tanysgrifiad, neu gofrestru am y tro cyntaf, gallwch wneud hynny unrhyw bryd trwy fynd i Casglu gwastraff o'r ardd neu ffonio 01597 827465.

Mae'r gwasanaeth casglu gwastraff ailgylchu o'r ardd yn cynnig ffordd rwydd, glan a syml o waredu eich gwastraff o'r ardd, gan wybod y bydd yn cael ei gasglu, ei ailgylchu, a'i droi'n gompost.

Mae'r tanysgrifiad o £50 yn cynnwys llogi bin 240 litr ar olwynion a chasglu eich gwastraff bob pythefnos rhwng 27 Chwefror a 1 Rhagfyr. Mae bin llai ar gael am bris rhatach i gartrefi â gerddi bychain, neu sachau gwyrdd y gellir eu compostio i'r rheiny y mae eu sbwriel gweddilliol yn cael ei gasglu mewn bagiau porffor.

Os ydych chi'n aildanysgrifio am flwyddyn arall, byddwch yn derbyn sticer i'w roi ar eich bin gwyrdd ar olwynion i ddangos i'r criw eich bod wedi talu am eich casgliadau yn ystod 2024. Bydd y cyngor yn dosbarthu bin gwyrdd ar olwynion i bob tanysgrifiwr newydd o fewn 10 diwrnod gwaith, felly gwnewch yn siwr eich bod wedi cofrestru mewn da bryd er mwyn manteisio cymaint â phosibl ar y casgliadau.

Dywedodd y Cynghorydd Jackie Charlton, Aelod Cabinet ar gyfer Powys Wyrddach: "Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y Gwanwyn yn cyrraedd ac unwaith y bydd y diwrnodau'n dechrau ymestyn a'r tywydd yn troi ychydig yn fwynach, bydd nifer ohonom yn awyddus i fynd allan i'r ardd unwaith eto.

"Mae'r gwasanaeth hawdd, glân a syml yn ffordd wych o gael gwared ar eich holl wastraff o'r ardd gan wybod y bydd yn cael ei ailgylchu'n gompost."

Gallwch danysgrifio nawr trwy fynd i Casglu gwastraff o'r ardd neu ffonio 01597 827465.

Ar ôl cofrestru ar gyfer tymor 2024, cofiwch wirio eich diwrnod casglu - efallai y bydd wedi newid ers y llynedd: Diwrnod casglu biniau

Bydd trigolion sydd ddim am fanteisio ar y gwasanaeth yn gallu parhau i gompostio eu gwastraff adref neu ei gludo i un o'r pump canolfan ailgylchu ym Mhowys.