Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Cychwyn Busnes

Rheoli Cymhorthdal

Mae'r cynllun hwn yn dod o dan Ddeddf Rheoli Cymhorthdal gyfredol Llywodraeth y DU (2022).

Ni ddylai cyfanswm yr Isafswm Cymorth Ariannol (MFA) a dderbynnir dros gyfnod treigl o dair blynedd ariannol fod yn fwy na £315,000 ar gyfer pob busnes*. Os ydych wedi derbyn unrhyw gymorth ariannol arall yn y 3 blynedd ariannol ddiwethaf disgrifiwch y cymorth yn y blwch isod. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw monitro lefel yr MFA a dderbynnir; gofynnir i chi ddatgan nad aethpwyd y tu hwnt i hyn pe bai cynnig yn cael ei wneud. [* Mae trothwy ariannol yr MFA yn berthnasol ar lefel grŵp cwmni.]

Rhaid i bob cais hefyd ystyried sut y bydd yn cyflawni yn ôl rheolaeth cymhorthdal yn unol â Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/collections/subsidy-control-regime

Lle nad yw ymgeiswyr yn dangos yn ddigonol bod y prosiect arfaethedig yn cydymffurfio â Chyfundrefn Rheoli Cymhorthdal y DU, mae'n bosibl y caiff ei ystyried yn anghymwys, a gallai eich cais gael ei wrthod.