Help gyda iechyd meddwl

Dywedir fod gan rywun 'salwch meddwl' os yw'r ffordd mae rhywun yn meddwl, teimlo neu'n ymddwyn yn newid yn fawr, yn enwedig pan fo'r newidiadau hyn yn cael effaith niweidiol ar eu bywydau bob dydd neu'n achosi trallod iddynt eu hunain neu i bobl eraill.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu