Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Help gyda cholli clyw

Os ydych yn fyddar, neu yn drwm eich clyw i'r graddau bod hyn yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae help ar gael. Byddwn yn helpu plant ac oedolion sy'n drwm eu clyw i fyw mor annibynnol â phosibl.

 

Gallwch wylio'r tudalennau hyn mewn 'Iaith Arwyddion Prydain'

Cewch weld y tudalennau canlynol mewn 'Iaith Arwyddion Prydain'

Chwiliwch a gwnewch gais am swyddi

Rhowch wybod am gam-drin plant

Rhowch wybod am gam-drin oedolion

Ailgylchu ac ysbwriel

linell Uniongyrchol Powys

Talu Treth Y Cyngor

Gwnewch gais am fudd-daliadau

 

 

 

Edrychwch am yr arwydd hwn: 

Sign Language icon

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu