Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Help gyda cholli clyw

Os ydych yn fyddar, neu yn drwm eich clyw i'r graddau bod hyn yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae help ar gael. Byddwn yn helpu plant ac oedolion sy'n drwm eu clyw i fyw mor annibynnol â phosibl.

 

Gallwch wylio'r tudalennau hyn mewn 'Iaith Arwyddion Prydain'

Cewch weld y tudalennau canlynol mewn 'Iaith Arwyddion Prydain'

Chwiliwch a gwnewch gais am swyddi

Rhowch wybod am gam-drin plant

Rhowch wybod am gam-drin oedolion

Ailgylchu ac ysbwriel

linell Uniongyrchol Powys

Talu Treth Y Cyngor

Gwnewch gais am fudd-daliadau

 

 

 

Edrychwch am yr arwydd hwn: 

Sign Language icon

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu