1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae Llyfrgell Aberhonddu'n symud!
Darllen mwy

Taliadau Treth y Cyngor

Bydd eich bil Treth y Cyngor yn cynnwys tair elfen:

  • Tâl Treth y Cyngor
  • Archeb a bennir gan Heddlu Dyfed Powys
  • Archeb a bennir gan eich Cyngor Tref neu'ch Cyngor Cymunedol lleol

Dangosir yr archebion a godir ar wahân ar eich bil Treth y Cyngor.

 

Cliciwch yma i weld mwy o dudalennau sydd ar gael yn Iaith Arwyddion Prydain. 

Debyd Uniongyrchol

  • MISOL - Trwy 10 neu 12 rhandaliad
  • BLYNYDDOL
  • POB HANNER BLWYDDYN
  • Talu ar ddyddiad sy'n gweddu i chi!

Dewiswch ddyddiad talu sef y 5ed, 11eg, 21ain, 25ain neu'r 30ain o'r mis.

Llenwch ein ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein

Os na fedrwch gwblhau'r ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein, defnyddiwch y ddolen isod i argraffu'r ffurflen a'i dychwelyd atom gyda throad y post.

Neuadd y Sir Powys
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Cwblhau Gorchymyn Debyd Uniongyrchol papur [262KB]

Cerdyn debyd/credyd

Talwch gyda cherdyn gan ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein 

Cofiwch  gael eich Cyfeirnod Cyfrif Treth y Cyngor wrth law wrth dalu ar-lein.

 ac

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd ar y rhif ffôn awtomataidd 24 awr: 03300 889 683.

Cofiwch gael yr anfoneb neu'r cyfeirnod wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Mewn unrhyw Swyddfa Bost

Talwch mewn unrhyw Swyddfa Bost yn y DG neu trwy Paypoint neu Epay.

Defnyddiwch y cod bar talu sydd ar flaen eich bil.

Gwnewch sieciau'n daladwy i Swyddfa'r Post Cyf.

Trwy'r Post

Gwnewch Sieciau neu Orchmynion Post yn daladwy i Cyngor Sir Powys.

Ysgrifennwch eich Cyfeirnod Cyfrif Treth y Cyngor ar gefn eich siec neu orchymyn post. 

Anfonwch eich taliad i PO Box 71, Llandrindod, LD1 9AQ.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu