SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Help gyda cholli clyw

Os ydych yn fyddar, neu yn drwm eich clyw i'r graddau bod hyn yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae help ar gael. Byddwn yn helpu plant ac oedolion sy'n drwm eu clyw i fyw mor annibynnol â phosibl.

Gallwch wylio'r tudalennau hyn mewn 'Iaith Arwyddion Prydain'

Cewch weld y tudalennau canlynol mewn 'Iaith Arwyddion Prydain'

Edrychwch am yr arwydd hwn: Sign Language icon

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu