Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cais i bleidleisio drwy'r post

Mae rhai pobl yn ei chael hi'n haws pleidleisio drwy'r post na mynd i'r Orsaf Bleidleisio. Gallwch gofrestru i bleidleisio drwy'r post mewn un etholiad penodol neu ymhob etholiad.Image of a postal vote

Os ydych chi wedi dewis pleidleisio drwy'r post, byddwn yn anfon eich papur pleidleisio atoch 1-2 wythnos cyn y diwrnod pleidleisio.

  • Bydd angen i chi farcio eich papur pleidleisio yn y ffordd arferol.
  • Mae'n rhaid i chi hefyd lenwi Datganiad Pleidleisio drwy'r Post. Heb hwn, ni fydd eich pleidlais yn ddilys.
  • Mae'n rhaid i chi ddychwelyd y bleidlais drwy'r post cyn diwedd y pleidleisio, naill ai trwy ei anfon at y Swyddog Canlyniadau, neu drwy fynd â hi i orsaf pleidleisio.

Rhaid i ffurflen gais am bleidlais drwy'r post gyrraedd y Swyddfa Etholiadau erbyn 5 p.m. 11 diwrnod gwaith cyn y Diwrnod Pleidleisio.

**Petai chi ddim angen pleidleisio drwy'r post bellach, cysylltwch â'r swyddfa i ddweud wrthym ni beth yw eich enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni fel y gallwn gadarnhau pwy ydych chi. 

Ffurflen gais

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais am bleidlais drwy'r post, a'i dychwelyd atom yn y cyfeiriad sydd ar y ffurflen.

Lawrlwytho'r ffurflen gais am bleidlais drwy'r post [161KB]

Dychwelwch eich ffurflen 'Cais i Bleidleisio trwy'r Post' yma

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu