Toglo gwelededd dewislen symudol

Cais i bleidleisio drwy'r post

Os na allwch gyrraedd eich gorsaf bleidleisio am ba bynnag reswm, gallwch wneud cais am bleidlais bost ond mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio yn gyntaf.

Gallwch wneud cais am bleidlais bost os ydych i ffwrdd ar wyliau neu os yw eich amserlen waith yn golygu na allwch gyrraedd gorsaf bleidleisio. Gallwch hefyd ddewis pleidleisio drwy'r post oherwydd y byddai'n fwy cyfleus i chi. Gellir anfon y bleidlais bost i unrhyw gyfeiriad, hyd yn oed dramor, ond cofiwch fod yn rhaid dychwelyd eich papur pleidleisio drwy'r post atom cyn 10.00yh ar ddiwrnod yr etholiad.

Rhaid i ffurflenni cais pleidleisio drwy'r post gyrraedd y Swyddfa Etholiadau erbyn 5yp, 11 diwrnod gwaith cyn y Diwrnod Pleidleisio.

Os byddwch yn dewis pleidleisio drwy'r post, bydd eich pecyn post sy'n cynnwys eich papur pleidleisio yn cael ei anfon atoch 1 - 2 wythnos cyn y diwrnod pleidleisio.

Eich pleidlais chi yn unig yw hi - gwarchodwch eich pleidlais bost

Gwybodaeth bleidlais bost

Gwneud cais a phleidleisio drwy bleidlais bost ar gyfer yr etholiadau Seneddol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post

Gwneud cais a phleidleisio drwy bleidlais bost ar gyfer yr etholiadau Seneddol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am bleidlais bost yw arlein

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwneud cais a phleidleisio drwy bleidlais bost ar gyfer yr etholiadau Seneddol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu)

Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar bapur (ni allwch wneud cais arlein).

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned)

Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post

Mae'r Ddeddf Etholiadau yn caniatáu i etholwyr wneud cais arlein am bleidlais bost ar gyfer etholiadau Seneddol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu (nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfer etholiadau'r Senedd a llywodraeth leol).

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post)
Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned

Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar bapur (ni allwch wneud cais arlein).

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gwneud cais am bleidlais bost ar gyfer etholiadau'r Senedd, Cyngor Sir a Chymuned)
Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post

Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post

Mae'r Ddeddf Etholiadau yn caniatáu i etholwyr wneud cais arlein am bleidlais bost ar gyfer etholiadau Seneddol a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu (nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfer etholiadau'r Senedd a llywodraeth leol).

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Deddf Etholiadau 2022 - Newidiadau i Bleidleisio drwy'r Post)