SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hawliau Tramwy: Cau

Gall Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus fod yn rhai dros dro neu'n rhai parhaol.

Rhaid gwneud cais i ni dros dro i gau neu i wyro hawl tramwy at ddibenion diogelwch, neu i wneud gwaith angenrheidiol. Bydd angen cyhoeddi gorchymyn rheoleiddio traffig i wneud hyn. Gallwch weld y rhestrau hyn isod.

Llwybrau wedi'u cau dros dro

Gweld pa lwybrau sydd wedi'u cau am y tro.

Llwybrau wedi'u cau'n barhaol

Gweld pa lwybrau sydd wedi'u cau'n barhaol.

System Drwydded Cilffordd Llwybr y Mynachod.

Nid oes unrhyw ddyddiau wedi'u trefnu ar hyn o bryd i ddefnyddio Llwybr y Mynachod, ond gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer y dyddiadau nesaf.

Manylion cyswllt Hawliau Tramwy

Gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer cael trwydded yn y dyfodol yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu