SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhentu garej oddi wrth y cyngor

Gwneud cais i rhentu garejImage of some garages

Darllenwch y telerau ac amodau, [123KB]  yna gwneud cais ar-lein

Dychwelwch y ffurflen i'r cyfeiriad i'ch ardal chi sydd dan yr adran 'Cysylltu'ar y dudalen hon.

Rhaid talu rhent y garej (ynghyd â TAW ar gyfer tenantiaid nad ydynt yn denantiaid y cyngor) ar neu cyn y dydd Llun y mae'r denantiaeth yn dechrau.

Tâl: Tenantiaid Tai £9.86 yr wythnos: Heb fod yn Denantiaid Tai £11.83 yr wythnos.

Gallwch dalu rhent eich garej ar-lein

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu