gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Cyngor i Denantiaid Preifat

Deddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar denantiaid a landlordiaid - Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Os ydych chi'n rhentu'ch eiddo, 'dyw'r landlord ddim yn ymrwymo i'w gadw mewn cyflwr perffaith, fodd bynnag mae yna rai safonau cyfreithiol y mae angen eu cyrraedd. Mae cymorth ymarferol hefyd ar gael i'ch helpu i reoli'ch tenantiaeth.