Cyngor i Landlordiaid

Os ydych chi'n landlord newydd neu'n landlord ar hyn o bryd, yna ry'n ni am wneud yn siwr bod gennych chi'r wybodaeth angenrheidiol i'ch galluogi chi i gyflawni eich ymrwymiadau cyfreithiol fel landlord, a hefyd i wybod ble i fynd am gyngor a chymorth i ddarparu llety o safon uchel a rheoli tenantiaethau'n dda.Image of a house for rent

Sut alla' i ddod o hyd i denant newydd? 

Cysylltwch â'n Swyddog Datblygu Rhentu Preifat ar 01597 827464

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu