SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gostyngiad Caledi

 • Math o Fusnes a Gwerth Ardrethol (GA): Gostyngiad Treth Caledi Dim terfyn GA
 • Canran y Gostyngiad: Unrhyw % a swm
 • Pwy sy'n Gymwys: Gall unrhyw fusnes wneud cais am Ostyngiad Caledi a rhaid i'r cyngor farnu a yw yn niddordeb y cyhoedd i'w worbrwyo a'i peidio. Rhaid gwneud y prawf caledi ariannol yn ogystal ag edrych ar ddiddordebau ehangach y trethdalwyr.  Cliciwch yma am fanylion pellach. [244KB]
 • Sut i Hawlio:  Ffurflen Cais [22KB]

 

 

Cysylltiadau

 • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

  Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
   
 • E-bost: revenues@powys.gov.uk
 • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu