Trwsio'n Gyfrifol.

Ni sy'n gyfrifol am rywfaint o waith trwsio.

Eich cyfrifoldeb chi fydd rhai o'r atgyweiriadau, a bydd angen i chi eu gwneud nhw'n brydlon, neu i dalu rhywun i'w gwneud nhw i chi.  Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gosod handlenni drysau newydd, cliciedau drws, bocsys llythyrau a chnocwyr os ydynt wedi torri 
 • gosod cloeon newydd a chael allweddi newydd os yw'r cloeon wedi torri neu allweddi ar goll
 • clirio pibellau gwastraff sinciau, baddonau a thoiledau, a glanhau gwteri, lle mae'r rhwystr wedi'i achosi gan wastraff o'r cartref
 • ailosod gwydr mewn ffenestri a drysau (oni bai y cafwyd eu difrodi gennym ni neu ein contractwyr)
 • gosod drysau mewnol newydd os cafwyd eu difrodi'n fwriadol
 • naddu drysau fel eu bod yn osgoi goruchuddion llawr
 • plygiau a chadwynnau ar faddonau, sinciau a basnau
 • seddi a gorchuddion toiledau
 • gosod teils newydd yn lle rhai sydd wedi cracio a thorri
 • ffiwsys trydannol, bylbiau, tiwbiau a thopiau plygiau
 • silffoedd, bachau cotiau ac ati.
 • pelmetau a gosodiadau llenni
 • addurno mewnol
 • gosod basgedi tanau, cribellau, bariau, briciau tân a stripiau gwydr ar theclynnau gwresogi newydd os yw'n llai na ddwy flwydd oed
 • ffensio rhwng eiddo
 • tiwbiau nwy hyblyg ar gyfer poptai
 • llwybrau (ac eithrio prif lwybrau sy'n arwain at ddrysau ffrynt a chefn)
 • biniau sbwriel a chyfleusterau sychu dillad

Ar eich cais chi, gallwn wneud gwaith y byddwch chi'n gyfrifol amdano, ond chi fydd yn talu am y gwaith hwn.  Ewch i gwaith trwsio y gallwn godi tâl amdanynt.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu