Hysbysiad: Balansau cyfrifon rhent tai yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Gofyn am waith trwsio gan y cyngor

Os oes gennych fater brys megis gwaith trwsio neu golli cartref ac angen cysylltu â ni pan mae'r swyddfeydd ar gau ar ôl 5pm neu ar benwythnosau neu wyliau banc, ffoniwch 01597 827464. Byddwn yn delio ag unrhyw alwadau sydd ddim yn flaenoriaeth ar y bore cyntaf yn dilyn ailagor swyddfeydd ar ôl y penwythnos neu Ŵyl y Banc.

Upon receiving your request, we will contact you to arrange a convenient time to either inspect or undertake the works reported. We operate a Repairs by Appointment system when arranging repairs.  This enables us to carry out works at a time that suits you.

Cyn i chi lenwi'r ffurflen,  weld os mai chi sy'n gyfrifol am y gwaith trwsio neu os yw'n rhywbeth a fydd yn cael ei wneud yn ei dro.

Esboniwch yn yr adran 'Manylion' ar y ffurflen:Image of a drill

  • beth sydd angen ei drwsio neu'i adnewyddu
  • beth yw'r broblem
  • beth achosodd y broblem (os ydych chi'n gwybod)
  • lle mae'r broblem: y tu fewn neu du allan, i fyny'r grisiau neu i lawr y grisiau 
  • a allwch chi ddisgrifio'r eitem (maint, siap, deunydd yr eitem)?
  • a yw'n achosi unrhyw broblemau neu ddifrod arall ?
  • pryd fyddai'n gyfleus i rywun alw i archwilio'r broblem.

Gofyn am waith trwsio

 

Cwestiwn am waith trwsio cyffredinol 

Gofyn am waith trwsio 

Gofyn am waith trwsio presennol

Gallwn ymateb yn gynt, os esboniwch y broblem yn glir i ni.

 

Eich hawl i waith trwsioGwelliannauTrwsio'n Gyfrifol.

 


Cyswllt

 • Ebost: info@howps.co.uk 
 • Teleffon: 01597 827464
 • Ffon: 0333 2225913
 • Cyfeiriad: Heart of Wales Property Services, Uned 31, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod, Powys, LD1 6DF

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu