Meysydd parcio'r Trallwng

Welshpool Car Park Image Gweld y lleoliad ar y map yma. [81KB]

Mae yna dri maes parcio talu ac arddangos yn y Trallwng:

  • Maes parcio'r Seven Stars (SY21 7JH) sy'n faes parcio cyfnod byr (hyd at 2 awr) ar gyfer ceir modur yn unig.
  • Maes parcio Stryd Aberriw (SY21 7SL) sy'n faes parcio cyfnod hir ar gyfer pob math o gerbydau.
  • Maes parcio Stryd yr Eglwys (SY21 7DD) sy'n faes parcio cyfnod hir ar gyfer pob math o gerbydau.

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio cyfnod hir ym Mhowys.

Mae'r maes parcio yn cynnwys mannau parcio ar gyfer pobl anabl ac mae yna beiriannau sy'n cymryd darnau arian.

Ffioedd safonol meysydd parcio

Sylwer bod y rhan fwyaf o'n meysydd parcio am ddim ar gyfer deiliaid bathodynnau glas i bobl anabl pan fyddant wedi'u harddangos yn gywir, fodd bynnag, edrychwch ar y bwrdd am y taliadau, telerau ac amodau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu