Meysydd parcio Tref-y-clawdd

Knighton Car Park Image Gweld y lleoliad ar y map yma. [70KB]

Mae yna ddau faes parcio talu ac arddangos yn Nhref-y-clawdd:

  • Maes parcio Norton Arms (LD7 1DW) sy'n faes parcio cyfnod byr (hyd at 2 awr) ar gyfer ceir modur yn unig.
  • Maes Parcio Lôn y Lawnt Fowlio (LD7 1DJ) sy'n faes parcio cyfnod hir.

Gellir prynu trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio cyfnod hir ym Mhowys.

Mae'r maes parcio yn cynnwys mannau parcio ar gyfer pobl anabl ac mae yna beiriannau sy'n cymryd darnau arian.

Ffioedd safonol meysydd parcio

Sylwer bod y rhan fwyaf o'n meysydd parcio am ddim ar gyfer deiliaid bathodynnau glas i bobl anabl pan fyddant wedi'u harddangos yn gywir, fodd bynnag, edrychwch ar y bwrdd am y taliadau, telerau ac amodau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu