1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Budd-dal Tai

Mae Budd-dal Tai yn helpu unrhyw un sydd ar incwm isel sy'n byw ym Mhowys ac yn talu rhent. Mae swm y budd-dal tai y dylech ei gael yn cael ei gyfrifo trwy ystyried faint o arian sydd gennych yn dod i mewn, eich cynilion, eich amgylchiadau personol a faint o rhent sydd rhaid i chi dalu.

Sut i wneud cais

1. Llenwch y ffurflen gais ar-lein ar y dudalen hon.

2. Gallwch gael help i lenwi'r ffurflen dros y ffôn. Gallwch hefyd gael cymorth i lenwi'r ffurflen mewn unrhyw bwynt Llyfrgell+

Llenwi'r ffurflen hawlio budd-dal tai / gostyngiad yn nhreth y cyngor ar-lein Ffurflen hawlio budd-dal tai / gostyngiad yn nhreth y cyngor

Canfod eich cyfradd lwfans Tai Lleol Canfod eich cyfradd lwfans Tai Lleol

Credyd Cynhwysol - Ydy e'n effeithio arnoch CHI? Sut mae budd-daliadau'n newidPethau i'w cofio

  • Anfonwch y ffurflen ar unwaith gan y bydd hyn yn effeithio ar bryd y gallwn ddechrau talu'ch budd-dal.
  • Os nad ydych am wneud cais am Fudd-dal Tai, gallwch ddefnyddio'r un ffurflen i hawlio cymorth tuag at Dreth y Cyngor (Gostyngiad), Prydau Ysgol am Ddim a Grantiau Dillad Ysgol ar yr un ffurflen.
  • Gewch chi ddim budd-dal os na fyddwch yn hawlio.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu