SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

CDLl Mabwysiedig 2018

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Powys (2011-2026) gan Gyngor Sir Powys ar 17 Ebrill 2018 a daeth i rym ar unwaith.  Mae'n berthnasol i bob rhan o Bowys heblaw ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae'r Cynllun hwn yn disodli ac yn newid yr hen Gynllun Datblygu Unedol Powys (2001-2016).

Mae Cynllun Datblygu Lleol Powys yn cynnwys Datganiad Ysgrifenedig a'r Cynigion a'r Mapiau Mewnosod ac yn cyflwyno polisïau'r cyngor ar ddatblygu a'r defnydd o dir ym Mhowys.  Law yn llaw â pholisïau cynllunio cenedlaethol, bydd yn arwain penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar waith datblygu a defnydd tir yn y dyfodol o fewn ardal a chyfnod y cynllun.

CDLl Mabwysiedig Powy - Datganiad Ysgrifenedig [7MB]

Datganiad Mabwysiadu [464KB]

Rhybudd Mabwysiadu [207KB]

CDLl Mabwysiedig Powys - Cynigion a Mapiau Mewnosod Ebrill 2018

Dogfennau Asesiad CDLl Powys, 2018

 

Cyswllt

  • Ebost: ldp@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 826000
  • Cyfeiriad: Polisi Cynllunio, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG
  •  

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu