Toglo gwelededd dewislen symudol

Dogfennau Asesiad CDLl Powys, 2018

Mae'r tablau isod yn nodi lle gellir dod o hyd i'r gwahanol elfennau o'r Adroddiad Amgylcheddol, yr Arfarniad Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.