1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor

Gall Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor eich helpu chi i dalu eich bil Treth y Cyngor os ydych chi ar incwm isel ac yn byw ym Mhowys.

Byddwn yn gallu gweithio allan faint o ostyngiad a gewch trwy edrych ar faint o arian sydd gennych yn dod i mewn, eich cynilion, eich amgylchiadau personol a'r rhent y mae'n rhaid i chi ei dalu.

Sut i wneud cais

  1. Llenwch y ffurflen gais ar-lein ar y dudalen hon. 
  2. Gallwch gael help i lenwi'r ffurflen dros y ffôn neu wrth unrhyw Bwynt Gwasanaethau Cwsmer

Llenwi'r ffurflen hawlio budd-dal tai / gostyngiad yn nhreth y cyngor ar-lein Ffurflen hawlio budd-dal tai / gostyngiad yn nhreth y cyngor

Canfod a ydych yn gallu cael disgownt neu eithriad treth y cyngor i leihau eich bil Allwch chi gael disgownt Treth y Cyngor?

Credyd Cynhwysol - Ydy e'n effeithio arnoch CHI? Sut mae budd-daliadau'n newidPethau i'w cofio

  • Anfonwch y ffurflen ar unwaith gan y bydd hyn yn effeithio ar bryd y gallwn ddechrau talu'ch budd-dal.
  • Os ydych am hawlio Budd-dal Tai, gallwch ddefnyddio'r un ffurflen i hawlio cymorth tuag at Dreth y Cyngor (Gostyngiad), a Phrydau Ysgol am Ddim.
  • Ni chewch fudd-dal os na wnewch gais.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu