SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweld gwybodaeth sydd wedi'i chyhoeddi gan y Cyngor

Mae Cyngor Sir Powys yn ymroddedig tuag at fod yn agored a thryloyw. Mae'r Cynllun Cyhoeddiadau hwn yn esbonio'r mathau o wybodaeth y gallwch ddisgwyl ei gweld. Os nad yw'r wybodaeth ar gael ar y wefan hon, neu fod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch heb ei rhestru ar y dudalen hon, gallwch ofyn i ni amdano trwy ddefnyddio'r dolenni ar y dudalen hon.

Gwneir cais am rai eitemau yn amlach, megis gwybodaeth am  angladdau iechyd y cyhoedd, treth y cyngor and treth y cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu